De Werking

De Werking

Een magnetisch peiltoestel wordt d.m.v. flens- of draadaansluitingen aan de zijkant van een vloeistoftank gemonteerd. Een magnetisch peiltoestel bestaat uit een meetkolom waarin een vlotter is opgesloten met daarin een magneet gefixeerd. Deze vlotter is zodanig berekend dat de gefixeerde magneet zich op hetzelfde niveau bevindt als de vloeistofoppervlakte. Aan de buitenkant van de meetkolom is een rail gemonteerd met daarin rolmagneten (1 zijde wit en de andere zijde rood gekleurd). De rolmagneten zijn ingesloten zodat het peiltoestel ongevoelig is voor stof, schokken, vibraties en hoge temperaturen. Ook een vochtige en/ of agressieve omgeving zijn geen probleem voor deze peiltoestellen, wanneer de vlotter beweegt draaien de rolmagneten en kleurt deze rood of wit. Rood betekent vloeistofniveau & Wit betekent gas zijde leeg.

Optioneel is het mogelijk om de magnetische peiltoestellen te leveren met de volgende elektronische componenten:

  • Schakelaars
  • Continue uitlezing (4-20 mA / 2 draads)
  • Continue uitlezing (4-20 mA / 2 draads) vzv lokale display
  • Continue uitlezing Magnetostrictive werking (zeer nauwkeurig)